ثبت آگهی

کود مایع مجیک سویل


استان: فارس
شهر/محله : شیراز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
محل تحویل : شیراز

توضیحات


پایه گوگردی شامل کلیه عناصر ریز مغذی، ازت و... ۱۰۰ درصد خارجی رشد رویشی سریع و رشد زایشی افزایش قطر ریشه و رشد ریشه رشد شریع شاخ و برگ و میوه افزایش مقاومت گیاه به انواع بیماریهای قارچی افزایش حجم میوه و..

آگهی های مرتبط