ثبت آگهی

فروش


استان: كرمان
شهر/محله : فاریاب
کیفیت : درجه1
نوع محصول : انباری
وزن : کیلوگرم۱۰۰۰
محل تحویل : چاہ نارنج
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


آگهی های مرتبط