ثبت آگهی

سیر مغان


استان: اردبیل
شهر/محله : پارس آباد
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : هکتاری ۴۵تن
رقم : سیر مغان
رنگ : قرمز گوگان
محل تحویل : پارس آباد
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

توضیحات


سیر مغان از بذر گوگان روییده قیمت توافقی تمیز شده با ساقه

آگهی های مرتبط