ثبت آگهی

لوبیاسبز


استان: تهران
شهر/محله : تهران
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰
رقم : لوبیاسبز
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
محل تحویل : تهران
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط