ثبت آگهی

بذر گندم آبی


استان: همدان
شهر/محله : نهاوند
نوع بذر : استاندارد
واحد : کیلوگرم
رقم : سایسون و پیشگام
زمان تحویل : ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
محل تحویل : نهاوند
تاریخ تولید : ۱۳۹۷/۴/۳۰
نوع بسته بندی : فله

توضیحات


آگهی های مرتبط