ثبت آگهی

۱واحد دامداری۵۰۰راسی گوسفند با ۱۱هکتار زمین


استان: همدان
شهر/محله : اسدآباد
نوع سند : سنددار
متراژ : ۱۱هکتار
حق آب : دارد
حلقه چاه : دارد

توضیحات


یک واحد دامداری گوسفند ۵۰۰راسی با ۲۰درصد پیشرفت فیزیکی به صورت شراکتی یا فروش کامل با ۱۱هگتار زمین

آگهی های مرتبط