ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/صنایع وابسته کشاورزی
پمپ پشت تراکتوری ۶۵  چهارطبق باگیربوکس وساشی
پمپ پشت تراکتوری ۶۵  چهارطبق باگیربوکس وساشی

پمپ پشت تراکتوری ۶۵ چهارطبق باگیربوکس وساشی

۰۹۳۹۰۱۴۸۳۶۲
فروشی
ندارد
۶,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: اردبیل
شهر/محله : اردبیل

فقط امسال استفاده کردیم دوماه هم ازضمانتش مونده

نظرات کاربران