صیفی جات و سبزیجات/فلفل

فلفل دلمه قرمز

۰۹۱۳۷۷۹۸۰۳۶
درخواستی
G50_G70_xxx@yahoo.com
توافقی
  استان: یزد
شهر/محله : یزد
کیفیت : درجه2
وزن : ۲تن
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۶/۱۶
محل تحویل : یزد
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران