زنبور داری/محصولات

عسل طبیعی

۰۹۱۸۷۰۶۲۲۵۴
فروشی
naserjalili2006@gmail.com
۱۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: همدان
شهر/محله : فامنین
کیفیت : درجه1
وزن : ۱۸۰کیلو
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
محل تحویل : ارسال با پست
محل تولید/ساخت : کوه آوج رزن

عسل آزمایش شده درصد ساکارز(قندیاشکر)زیر یک(۰.۸۵%) و به شرط ازمایش فروخته میشود

نظرات کاربران