محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/ذرت علوفه ای
۵۰۰ تن ذرت درجه ۱
۵۰۰ تن ذرت درجه ۱

۵۰۰ تن ذرت درجه ۱

۰۹۰۲۸۱۳۷۹۷۹
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : شیراز
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۵۰۰ تن
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران