محصولات باغی/میوه /گلابی
فروش انواع پایه رویشی درختان میوه
فروش انواع پایه رویشی درختان میوه
فروش انواع پایه رویشی درختان میوه

فروش انواع پایه رویشی درختان میوه

۰۹۱۳۰۷۶۸۲۲۷
فروشی
kimyabarg.asia@gmail.com
توافقی
  استان: اصفهان
شهر/محله : کاشان
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : پیرودارف و غیره
محل تحویل : کاشان
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

فروش ویژه پایه های رویشی و نهال اصلاح شده با پایه رویشی و پیوندک گواهی شده.

نظرات کاربران