محصولات ارگانیک و سالم/محصولات دام ارگانیک
دوغ محلی تیز با کیفیت
دوغ محلی تیز با کیفیت

دوغ محلی تیز با کیفیت

۰۹۹۰۴۸۰۴۴۳۴
فروشی
ali.abasi.aref@gmail.com
۴,۵۰۰ تومان
  استان: خوزستان
شهر/محله : دزفول
وزن : ۲.۵
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۵/۲۰
محل تحویل : دزفول

با دستگاه زده میشه، دو لیترو نیم هر عدد ۴.۵۰۰ سفارشات از ۲روز قبل لطفا ۰۹۹۰۴۸۰۴۴۳۴ عارف همیشه در دسترس

نظرات کاربران