کود/همه نوع کود
کود مونو پتاسیم فسفات MKP
کود مونو پتاسیم فسفات MKP

کود مونو پتاسیم فسفات MKP

۰۹۳۸۳۳۶۲۵۲۴
فروشی
vafa.sp.1983@gmail.com
توافقی
  استان:
شهر/محله : تهران
واحد : کیلوگرم
وضعیت : پودر
تولید کننده : ونیپرن هلند
زمان تحویل : ۵روز کاری
محل تحویل : تهران و بندر
کاربرد : کشاورزی و گلخانه
تاریخ انقضا : ۲۰۲۱

میزان محدود زیر قیمت فروشگاه

نظرات کاربران