خدمات کشاورزی/خدمات فنی و مهندسی
تهیه نقشه یوتی ام اراضی کشاورزی باغی مسکونی تجاری
تهیه نقشه یوتی ام اراضی کشاورزی باغی مسکونی تجاری

تهیه نقشه یوتی ام اراضی کشاورزی باغی مسکونی تجاری

۰۹۱۵۵۸۴۳۳۲۹
اطلاع رسانی
areza5161@gmail.com
ندارد
  استان: خراسان شمالی
شهر/محله : بجنورد

تهیه نقشه یو تی ام املاک کشاورزی و مسکونی جهت ارائه به اداره ثبت اسناد و املاک برای دریافت سند مالکیت از طریق ماده ۱۴۷ قانون ثبت ،مساحی اراضی و....

نظرات کاربران