محصولات زراعی/گیاهان علوفه ای/یونجه
خریدار ۱۰۰ کیلو بذر یونجه رنجر
خریدار ۱۰۰ کیلو بذر یونجه رنجر

خریدار ۱۰۰ کیلو بذر یونجه رنجر

۰۹۳۷۰۱۵۹۶۸۳
درخواستی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : داراب
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰
رقم : رنجر
محل تحویل : فارس
نوع بسته بندی : فله

خریدار ۱۰۰ کیلو بذر یونجه رنجر هستم در استان فارس تل ۰۹۳۷۰۱۵۹۶۸۳

نظرات کاربران