صیفی جات و سبزیجات/هندوانه
هندوانه
هندوانه

هندوانه

۰۹۱۱۱۸۶۸۰۴۳
فروشی
ندارد
توافقی
  استان:
شهر/محله : آبکنار
کیفیت : درجه1
وزن : ۱۰ کیلو به بالا
رقم : ۲۴۳
رنگ : سبز
زمان تحویل : هر روزه
محل تحویل : توافقی
نظرات کاربران