محصولات زراعی/غلات/جو
غلات فروش زیاد
غلات فروش زیاد

غلات فروش زیاد

۰۹۱۷۵۳۶۱۸۳۳
فروشی
ندارد
۲,۰۰۰ تومان
  استان: فارس
شهر/محله : شیراز
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : بالای۱۰تن
رقم : بخس
محل تحویل : کهمره سرخی
نوع بسته بندی : فله

فارس فیروزاباد کهمره سرخی

نظرات کاربران