ماشین آلات، تجهیزات و صنایع/ماشین آلات و تجهیزات زراعی و باغی
خریدار یک علف زن  دسته دوم هستم
خریدار یک علف زن  دسته دوم هستم

خریدار یک علف زن دسته دوم هستم

۰۹۳۷۹۳۵۳۱۶۴
درخواستی
ندارد
توافقی
  استان: سیستان و بلوچستان
شهر/محله : سیستان
تعداد : ۱
مدت ضمانت : ۱
محل تحویل : سیستان
نظرات کاربران