صیفی جات و سبزیجات/هندوانه
فروش هندوانه گرد
فروش هندوانه گرد

فروش هندوانه گرد

۰۹۱۷۷۳۸۸۵۲۵
فروشی
ندارد
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  استان: فارس
شهر/محله : فیروزاباد
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : تن ۲۰۰
رقم : هندوانه گرد
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۳/۳۰
محل تحویل : فیروزاباد
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران