صیفی جات و سبزیجات/خربزه
فروش خربزه مشهدی
فروش خربزه مشهدی

فروش خربزه مشهدی

۰۹۳۰۹۵۱۰۳۴۶
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : زرین دشت
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : مشهدی
رنگ : زرد
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران