محصولات زراعی/گیاهان دارویی و تدخینی/زیره سبز
زیره سبز
زیره سبز

زیره سبز

۰۹۳۶۴۵۷۷۶۳۷
فروشی
ندارد
۵۰ تومان
  استان: خراسان رضوی
شهر/محله : نیشابور
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۶۰۰کیلو
رقم : زیره سبز هرکیلو
محل تحویل : نیشابور
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران