محصولات زراعی/غلات/گندم
فروش گندم
فروش گندم

فروش گندم

۰۹۳۵۲۱۳۹۰۳۹
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: تهران
شهر/محله : تهران
کیفیت : درجه1
نوع محصول : انباری
وزن : ۱۰۰۰
رقم : یصبثب
زمان تحویل : ۱۳۹۸/۰۳/۱۴
محل تحویل : تهران
نظرات کاربران