صیفی جات و سبزیجات/کدو
کدو حلوایی
کدو حلوایی
کدو حلوایی

کدو حلوایی

۰۹۱۳۲۴۹۵۵۶۴
فروشی
ندارد
۳,۳۰۰ تومان
  استان: جنوب ‌ استان كرمان
شهر/محله : کهنوج
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
رقم : ایرانی خارجی
نوع بسته بندی : فله
نظرات کاربران