صیفی جات و سبزیجات/گوجه فرنگی

فروش گوجه فرنگی درجه یک و ربی

۰۹۱۷۳۹۲۶۹۱۱
فروشی
ندارد
توافقی
  استان: فارس
شهر/محله : قیروکارزین
کیفیت : نمونه
نوع محصول : تازه
وزن : تناژی
رنگ : قرمز
محل تحویل : قیروکارزین
نوع بسته بندی : بسته بندی شده

فروش گوجه فرنگی سانست و متین در هر تناژی مخصوص صادرات

نظرات کاربران