محصولات زراعی/حبوبات/باقلا
باقلا خشک
باقلا خشک

باقلا خشک

۰۹۳۸۲۷۰۲۲۸۰
فروشی
ندارد
۸,۰۰۰ تومان
  استان: خوزستان
شهر/محله : شوشتر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۱۰۰۰۰۰
رقم : باقلا خشک
نوع بسته بندی : فله

فروش باقلا در هر تناژی که بخواین کیلو ۸هزار تومان

نظرات کاربران