صیفی جات و سبزیجات/خیار
خیار درجه ۱ صادراتی گلخانه ای
خیار درجه ۱ صادراتی گلخانه ای
خیار درجه ۱ صادراتی گلخانه ای
خیار درجه ۱ صادراتی گلخانه ای

خیار درجه ۱ صادراتی گلخانه ای

۰۹۲۱۷۵۶۱۰۴۷
فروشی
ندارد
۲,۳۰۰ تومان
  استان: بوشهر
شهر/محله : بوشهر
کیفیت : درجه1
نوع محصول : تازه
وزن : ۲۰۰۰۰
رقم : درجه ۱
رنگ : ..
محل تحویل : بوشهر
نوع بسته بندی : بسته بندی شده
نظرات کاربران