کشت گندم آبی و دیم، معرفی ارقام مناسب برای اقلیم سرد و گرم

کشت گندم آبی و دیم، معرفی ارقام مناسب برای اقلیم سرد و گرم

کاشت گندم آبی یا دیم بستگی به منطقه و اقلیم دارد. با شناسایی منطقه خود و بررسی ارقام متنوع گندم رقم مناسب با منطقه خود را انتخاب کنیم.
برچسب ها: گندم دیم، گندم آبی، ارقام مناسب، اقلیم سرد,
تعداد بازدید: 13304