آفت سرشاخه‌خوار هلو

آفت سرشاخه‌خوار هلو

از آفات مهم درختان میوه بخصوص هلو محسوب می‌شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که لارو داخل سرشاخه‌ها، جوانه‌ها و میوهها شده و با تغذیه در سرشاخه‌ها باعث خشکیدگی آنها می‌شود. این آفت داراي رژیم دوگانه خواري یعنی "چوبخواري و میوه‌خواري" است،
برچسب ها: کشاورزی ارگانیک, کشاورزی, مشاوره رایگان, اپلیکیشن کشاورزی, مشاوره تلفنی کشاورزی, کشاورزی هوشمند, دیازینون, کلرپیریفوس, ارقام هلو, هلو زعفرانی زودرس, هلو انجیري, آفت سرشاخه‌خوار هلو, هلو اسپرینگ تایم, هلو آلبرتا, خسارت سرشاخه خوار هلو, استفاده از حشره‌کش بیولوژیک BT, نصب تله‌هاي فرمونی, کنترل شیمیایی سرشاخه خوار هلو,
تعداد بازدید: 259