مدیریت آفت سرشاخه خوار هلو

مدیریت آفت سرشاخه خوار هلو

سرشاخه خوار هلو، سه شکل متفاوت تغذیه‌اي دارد. شیوه اول، تغذیه از جوانه‌ها و غنچه‌هاي باز شده، شیوه دوم تغذیه از شاخه‌ها و جوانه‌هاست و شیوه سوم خسارت، تغذیه از میوه است. خسارت آفت در زمان میوه‌خواري مهم تر است.
برچسب ها: کلرپیریفوس, روغن پاشی پیش بهاره, آفت سرشاخه خوار هلو, سطح زیر کشت هلو, ارقام هلو, هلو زعفرانی زودرس, هلو انجیري, آفت سرشاخه‌خوار هلو, ریزش میوه‌هاي آلوده, کنترل سرشاخه خوار هلو, سم سرشاخه خوار هلو, حشره کشB.T, بهترین زمان سمپاشی,
تعداد بازدید: 1173
آفت سرشاخه‌خوار هلو

آفت سرشاخه‌خوار هلو

از آفات مهم درختان میوه بخصوص هلو محسوب می‌شود. طرز خسارت بدین ترتیب بوده که لارو داخل سرشاخه‌ها، جوانه‌ها و میوهها شده و با تغذیه در سرشاخه‌ها باعث خشکیدگی آنها می‌شود. این آفت داراي رژیم دوگانه خواري یعنی "چوبخواري و میوه‌خواري" است،
برچسب ها: کشاورزی ارگانیک, کشاورزی, مشاوره رایگان, اپلیکیشن کشاورزی, مشاوره تلفنی کشاورزی, کشاورزی هوشمند, دیازینون, کلرپیریفوس, ارقام هلو, هلو زعفرانی زودرس, هلو انجیري, آفت سرشاخه‌خوار هلو, هلو اسپرینگ تایم, هلو آلبرتا, خسارت سرشاخه خوار هلو, استفاده از حشره‌کش بیولوژیک BT, نصب تله‌هاي فرمونی, کنترل شیمیایی سرشاخه خوار هلو,
تعداد بازدید: 259