نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

نوارهای آبیاری قطره ای در زراعت سیب زمینی

عمق نصب نوارهـای آبیـاری در زراعت هـا و مخصوصـا سـیب زمینی، مـورد سـؤال اکثـر کشـاورزان است.  برای تغییر روش آبیاری از سـطحی به قطره ای لازم اسـت تغییراتی نیز در روش کاشـت، داشـت و حتـی مدیریـت آبیاری مزرعـه سـیب زمینی به وجود آیـد.
برچسب ها: کشاورزی ارگانیک, کشاورزی, اپلیکیشن کشاورزی, مشاوره تلفنی کشاورزی, مشاوره کشاورزی, کشاورزی نوین, کشاورزی انلاین, آبيـاری قطـره ای نـواری, آبيـاری قطـره ای سیب زمینی, آبیاری سـطحی سیب زمینی, کاشت غده سیب زمینی, خرید نوار آبیاری, زراعـت سـیب زمینی, تولید غده‌های بذری, خرید بذر سیب زمینی, نوارهـای آبیاری قطـره‌ای, آبیاری سـطحی, آبیاری سیب زمینی,
تعداد بازدید: 340