آبیاری پیاز خوراکی

آبیاری پیاز خوراکی

پیاز خوراکی از قدیمی ترین سبزجات زراعی دنیا است. امروزه بیش از سه میلیون هکتار از اراضی کشاورزی به کشت پیاز اختصاص دارد. پياز گيـاهي يـك سـاله است كه در مناطق نسبتاً سرد با درجه رطوبت متوسط، رشد و نمو مطلوبي دارد . پيـاز در كشور ما در انواع غذاها استفاده مي‌شود. به همين دليل اسـت كـه مـصرف سـرانه اين سبزي در كشور ما بالاتر از مقدار ميانگين جهاني است.
برچسب ها: زمان مناسب برای قطع آبیاری پیاز, ضايعات پياز, انبارداری پیاز, ترک خوردن غده پیاز, دو قلو شدن پیاز, زمان شروع و قطع کردن آبیاری در پیاز, بـزرگ شـدن غـده پيـاز, رشد غده پياز, كمبـود آب در پیاز, كشت پيـاز, تاریخ کشت پیاز, مقدار بذر برای کشت مستقیم پیاز,
تعداد بازدید: 512