کاشت انتظاری عدس

کاشت انتظاری عدس

سطح زيركشت حبوبات ديم از جمله عدس و نخود در استان به علل مختلف به ويژه شيوع بيماري فوزاريوم در عدس و نخود و شيوع بيماري برق زدگي در نخود مي- باشد. ارقام بومي در برابر اين بيماريها حساس هستند.
برچسب ها: کشاورزی ارگانیک, کشاورزی, مشاوره کشاورزی, کاشت انتظاری عدس, تاریخ کاشت عدس, كشت ديم عدس, تاريخ كاشت پاييزه,
تعداد بازدید: 663