آفات چوبخوار درختان خرما

آفات چوبخوار درختان خرما

خرما یکی از محبوب ترین محصولات غذایی در سراسر جهان است. با توجه به اینکه ایران یکی از مهم ترین تولید کننده های این محصول است شناسایی آفات و بیماری های آن بسیار مهم است.
برچسب ها: درخت خرما, چوبخوارها, آفات چوبخوار خرما, سوسک شاخک بلند خرما, سوسک کرگردنی خرما, کنترل سوسک شاخک بلند خرما, کنترل سوسک کرگردنی خرما, سوسک سیاه براقی, آفات نواحی خرما خیز جنوب, عملکرد محصول خرما, تله هاي نوري, تله هاي فرمونی, خرید تله هاي فرمونی, سطح زیر کشت خرما,
تعداد بازدید: 770
سوسکهاي کرگدنی خرما

سوسکهاي کرگدنی خرما

درخت خرما، یکی از مهمترین درختان میوه در کشور ایران با سطح زیر کشت بیش از 199 هزار هکتار و تولید سالیانه 01/1 میلیون تن است. این محصول مورد حمله بسیاري ازآفات از جمله سوسکهاي کرگدنی خرما قرار می‌گیرد.
برچسب ها: سوسکهاي کرگدنی خرما, مراحل زندگی سوسک کرگدنی, سم سوسکهاي کرگدنی, سوسک شاخک بلند خرما, آموزش کشاورزی مدرن, آموزش باغداری, آموزش کشاورزی در منزل, مدیریت سوسکهاي کرگدنی خرما, خسارت سوسک هاي کرگدنی, آفات درخت خرما,
تعداد بازدید: 274