نکات مهم در کشت سورگوم

نکات مهم در کشت سورگوم

سورگوم به لحاظ اهمیت در بین غلات در دنیا بعد از گندم، برنج، ذرت و جو در مقام پنجم قراردارد. نام سورگوم نامی جهانی است و در همه زبانهای دنیا از این نام استفاده می‌شود. این گیاه از خانواده غلات است و از نظر فیزیولوژیکی جزو گیاهان چهارکربنه طبقه بندی می‌شود
برچسب ها: ارقام گیاه سورگوم, ارقام سورگوم, تاریخ کشت سورگوم, سورگوم علوفه ای, علف‌كش پنديمنتالين, علف‌كش استاکلر, علف‌كش پنديمنتالين, علف‌كش استاکلر, رقم سورگوم علوفه ای, اسپیدفید, سورگوم پگاه, سورگوم بهشت, سورگوم رقم پیام, سورگوم سپیده, رقم سورگوم دانه ای, علفکش مناسب برای سورگوم, استاکلر, استامپ,
تعداد بازدید: 1190