مراحل احداث باغ فندق در اپلیکیشن امداد کشاورز

مراحل احداث باغ فندق در اپلیکیشن امداد کشاورز

فندق به زمستان نسبتاً سرد و تابستان خنک نیاز دارد برای رشد میو  به تابستان خنک و طولانی از تابستان گرم و طولانی بهتر است. درختان فندق برای رفع نیاز سرمایی باید مدت نسبتاً  طولانی در معرض سرمای متوسط قرار گیرند. ارتفاع مناسب برای کاشت درخت فندق 0 تا 1300 متر است.
برچسب ها: احداث باغ, کاشت فندق, کود فندق, زمان کاشت فندق, ﮔﺮده اﻓﺸﺎﻧﻲ فندق,
تعداد بازدید: 2080
تعداد بازدید: 41