تعداد بازدید: 13984
کنترل آفت تریپس توت فرنگی

کنترل آفت تریپس توت فرنگی

یکی از آفات مهم توت فرنگی تریپس گل مغربی است که برای اولین بار در گیاهان زینتی دیده شده است. تريپس حشره كوچكی به رنگ زرد است. در پرواز بسیار ضعیف است و بیشتر اوقات را در مناطق سايه دار روي گیاهان مي‌گذارند.
برچسب ها: توت فرنگی, رشد توت فرنگی, کلرپیریفوس, تولید توت فرنگی, نیاز سرمایی توت فرنگی, تریپس توت فرنگی, تريپس, بیماريهاي ويروسي گیاهي, خسارت تريپس, طوقه بر سیاه, خسارت طوقه بر توت فرنگی, کشت ردیفی توت فرنگی, کرم ریشه توت فرنگی,
تعداد بازدید: 821