کشت نخود

کشت نخود

نخود یکی از منابع پروتئینی مهم گیاهی است و کشت و کار آن از اهمیت زیادی برخوردار است.
برچسب ها: حبوبات, دستور کشت نخود, کشت نخود,
تعداد بازدید: 3278
تعداد بازدید: 2714