برداشت و نگهداری بنه زعفران

برداشت و نگهداری بنه زعفران

زعفـران در مناطقي از ايران كه داراي آب و هــواي معتدل نيمه كويري، آب شيرين و زمين هاي رسي و شني هستند كاشته می‌شود. مناطق مختلف استان خراسان، كـشت پيـاز زعفـران از زمـان خـزان بوتـه، زعفران يعني تا اواسط مهرد اوايل خردا ماه مي‌باشد.
برچسب ها: کشاورزی ارگانیک, کشاورزی, کشاورزی هوشمند, مشاوره کشاورزی, کشاورزی نوین, زعفران, برداشت زعفران, تاریخ کشت زعفران, پيازهاي زعفران, تاریخ برداشت زعفران, برداشت بنه زعفران, نگهداری بنه زعفران, كيفيـت پيـاز زعفران, دمای نگهـداری پيازهـای زعفـران, انبار مناسب برای پیاز زعفران,
تعداد بازدید: 731