توصيه هاي هواشناسي کشاورزي (از تاريخ 17/04/98 لغايت 20/04/98)

تهویه رطوبت و تنظیم دمای گلخانه ها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی مبارزه با آفت مینوز مرکبات در سیتان و بلوچستان هوادهی استخرهای پرورش ماهی

 • استان هاي آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همدان:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در آذربایجان شرقی از روز دوشنبه تا چهارشنبه و در اردبیل در روز سه شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد در بعد از ظهر
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزایش نسبی دما
 • پایش مزارع گندم از نظر آلودگی به لکه باکتریایی
 • اقدامات کنترلی برای پیشگیری از شیوع بیماری های قارچی، باکتریایی و ویروسی در باغات میوه
 • اجرای عملیات وجین علف های هرز در زراعت های بهاره
 • ادامه  عملیات کاشت زراعت های بهاره از جمله ذرت علوفه ای و محصولات جالیزی
 • مصرف کود سرک در زراعت های بهاره آبی
 • آمادگی جهت برداشت محصول جو و عدس دیم
 • تنظیم دور آبیاری در باغات میوه متناسب با وضعیت خاک و شرایط دمایی خاک
 • پایش آفت زنجره مو در تاکستان  و در صورت نیاز  انجام مبارزه  با مشورت کارشناسان جهاد کشاورزی
 • مدیریت علف های هرز کف باغات و مزارع

 

 • استان هاي گیلان، مازندران، گلستان و خراسان شمالی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در گیلان و گلستان در روز های سه شنبه و چهارشنبه و در خراسان شمالی از روز دو شنبه تا پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد در بعد از ظهر
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزایش 2 درجه ای دما
 • کنترل بیولوژیک یا شیمیایی طبق دستور العمل حفظ نباتات در مزارع پنبه و گوجه فرنگی در صورت مشاهده تخم یا لارو کرم قوزه
 • باغداران گرامی توصیه می شود به منظور کنترل آفات چوبخوار و پوست خوار نسبت به اجرای مدیریت صحیح آبیاری و تغذیه طبق توصیه کارشناسان عمل کنند.
 • در باغات انار در صورت مشاهده علایم بیماری اسکب یا لکه آلترناریایی ،نسبت به مبارزه شیمیایی با یک قارچکش مناسب اقدام شود.
 • انجام مبارزه شیمیایی علیه آفت بالشک مرکبات در مناطق غرب استان طبق اطلاعیه صادره مدیریت حفظ نباتات استان ( با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی )
 • مدیریت و کنترل بیماری بلاست خوشه برنج با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی)
 • ردیابی و کنترل مگس میوه مدیترانه ای در باغ‌ها با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی)
 • تسریع در برداشت هلو ، شلیل و ازگل‌ژاپنی در باغ‌ها با نظر کارشناس (با در نظر گرفتن شرایط آب و هوایی)
 • مصرف کودسرک در مزارع برنج و سبزی‌ها (مناطق دشت و میان‌بند)
 • اقدام به مبارزه شیمیایی علیه مینوز، شپشکها، بالشکها
 • نصب تله های جلب کننده مگس میوه زیتون
 • اقدام به مبارزه تلفیقی، شیمیایی و یا بیولوژیکی با آفت کرم ساقه خوار برنج  در صورت شیوع نسل دوم کرم ساقه خوار 
 • استفاده از کود سرک پتاسه و ازته در اواخر هفته در مزارعی که به حداکثر پنجه زنی نرسیدند
 • با توجه به شرایط مساعد برای شیوع حداکثری بیماری بلاست اقدام به موقع برای کنترل آن در مزارع برنج با هماهنگی کارشناسان جهاد کشاورزی
 • کاهش کوددهی استخرهای پرورش ماهیان گرم آبی به نصف با توجه به شرایط نیمه ابری بودن آسمان در طول هفته
 • استفاده از هواده های کامبوجت در استخرهای برگشت آب مزرعه پرورش ماهیان سردآبی قزل آلا در طول روز با توجه به بالا بودن درجه حرارت در طول هفته
 • استفاده از هواده ایرجت در استخرهای بتونی پرورش ماهیان سردآبی قزل آلا با توجه به افزایش دما در طول هفته
 • استفاده از هواده های اسپلاش در استخرهای خاکی پرورش کپورماهیان  با توجه به بالا بودن درجه حرارت در طول هفته

 

 • استان های کردستان، کرمانشاه، لرستان، ایلام، چهارمحال بختیاری و مرکزی:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به نوسانات اندک دما
 • مبارزه بابیماری زنگ زرد گندم و سپتوریوز
 • توقف مصرف کود ازته در مزارع مشکوک به بیماری لکه نواری و زنگ زرد گندم
 • کنترل آفت پروانه مینوز گوجه فرنگی با سموم غیر شیمیایی
 • ردیابی مزارع گندم جهت مبارزه به موقع  با پوره سن گندم
 • مبارزه با آفت سنک کلزا
 • انجام کولتیواتور بین ردیفهای چغندر قند وبعد از آن فاروئر زنی
 • انجام کشت ذرت دانه ای و علوفه ای با ارقام مناسب
 • تسریع در کشت لوبیا با ارقام اصلاح شده
 • مبارزه با سفیدکهای پودری در باغات
 • کنترل انواع کنه در باغات و مزارع
 • انجام تغذیه مناسب در باغات طبق توصیه های کارشناسی
 • اجراي عمليات كولتيواسيون ،مصرف كود سرك و زدن فارور درمزارع دير كاشت آفتابگردان
 • شخم پس از برداشت كلزا به منظور جلوگيري از سنك دانه خوار به مزارع مجاور
 • كاربرد تجهيزات غير شيميايي به منظور كنترل آفاتي نظير پروانه برگخوار گوجه فرنگي و مگس گيلاس

 

 • استان خوزستان، هرمزگان و بوشهر:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی به دلیل وزش باد
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به کاهش نسبی دما در خوزستان
 • به منظور جلوگیری از شکستن خوشه های میوه نخلها نسبت به بستن و مهار آنها به پایه های برگها اقدام شود
 • مبارزه با کنه گرد آلود وکرم میوه خوار نخیلات با استفاده از سموم مورد تایید کارشناسان جهاد کشاورزی در ساعات خنک روز
 • رد یابی و مبارزه  باپوره ملخ و ملخ های بالغ جهت کنترل  آفات با توجه به هجوم ملخ های صحرایی در حاجی آباد هرمزگان
 • خودداری از سوزاندن گاه و کلش باقیمانده مزارع برداشت شده گندم به منظور حفظ رطوبت و مواد آلی خاک
 • تامین آب شرب مناسب از چرای آزاد دام ها در ساعات میانی روز
 • هوادهی حوضچه های پرورش ماهی و تغذیه به موقع آنها

 

 • استان هاي اصفهان، یزد، فارس، قم، خراسان جنوبی و کهگیلویه و بویراحمد:
 • محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در قم در روز های سه شنبه و پنج شنبه و در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید در بعضی از ساعات
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها در خراسان جنوبی با توجه به افزایش 4 درجه ای دما
 • تنظیم دور آبیاری مزارع ، باغات و فضاهای سبز شهری با توجه به استمرار و ماندگاری هوای گرم
 • محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در قم در روز های سه شنبه و پنج شنبه و در خراسان جنوبی در روزهای دوشنبه و سه شنبه به دلیل وزش باد شدید در بعضی از ساعات
 • سمپاشی و محلول پاشی به دلیل باد در اوایل صبح با احتیاط انجام گیرد .
 • عدم آتش زدن کاه و کلش پس از برداشت گندم
 • پایش مزارع در صورت مشاهده ملخ با کارشناسان ترویج در فارس
 • کوتاه کردن دورآبیاری مزارع
 • تغذیه باغات مرکبات بر اساس توصیه کارشناسان
 • پایش باغات سیب در صورت وجود بیماری آتشک ، مبارزه با آن با همکاری جهاد کشاورزی
 • پایش باغات انگور در صورت وجود سفیدک سطحی ، مبارزه با آن با همکاری جهاد کشاورزی
 • پایش مزارع سیب در صورت مشاهده مبارزه با لارو کرم سیب
 • با توجه به افزایش دما پایش باغات انار ، انجیر و پسته نسبت به آفت کنه و برگ خوار و در صورت مشاهده مبارزه با آن با همکاری کارشناسان جهاد کشاورزی
 •  مبارزه با لارو کرم برگ خوار مرکبات در فارس
 • ایجاد سایبان برای گوسفندان با توجه به ورود به فصل تابستان و افزایش دما

 

 • استان هاي البرز، تهران، قزوین و سمنان:
 • محدودیت در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در تهران در روز های دوشنبه و چهارشنبه و در قزوین از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل احتمال وزش باد شدید در ساعات پایانی روز
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به نوسانات اندک دمایی
 • تنظیم دور آبیاری مزارع ، باغات و فضاهای سبز شهری با توجه به استمرار و ماندگاری هوای گرم
 • محافظت از گلخانه ها و درختان جوان در تهران در روز های دوشنبه و چهارشنبه و در قزوین از روز سه شنبه تا پنج شنبه به دلیل احتمال وزش باد شدید در ساعات پایانی روز
 • ردیابی آفت پسیل در باغات پسته و کنه در درختان میوه دانه دار مثل گلابی
 • سم پاشی باغات جهت مبارزه با آفات و بیماریها (آتشک و کنه و ...)  در ساعت های مساعد روز
 • استفاده از سایبان و یا ترکیبات پوششی در باغات (به ویژه باغات انار) جهت جلوگیری از آفتاب سوختگی
 • رنگ آمیزی کندوهای زنبور عسل با رنگ های سفید و استقرار کندوها در زیر سایه درختان
 • توجه و اهتمام به جلوگیری از آتش سوزی بقایای گیاهی در مزارع برداشت شده
 • تهویه رطوبت و تنظیم دمای گلخانه ها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی
 • در صورت نیاز مبارزه با کرم خوشه خوار انگور
 • آبیاری به موقع مزارع سبزی و صیفی
 • رصد فعالیت نسل دوم آفت کرم سیب در باغات سیب
 • ترمیم پوشش سالن ها و تنظیم نور ورودی به سالن
 • هوادهی آب استخرهای پرورش ماهی

 

 • استان هاي خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و کرمان:
 • احتیاط در انجام عملیات سم پاشی و محلول پاشی در خراسان رضوی در روز های دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه به دلیل بارش پراکنده و وزش باد در ساعات پایانی روز
 • کنترل دما و رطوبت و تهویه در گلخانه‌ها، مرغداري ها و دامداري ها با توجه به افزایش 2 تا 3 درجه ای دما
 • مبارزه با آفات پسیل و پروانه چبخوار در باغات پسته
 • استفاده از روشهای جهت مبارزه باآفات  و بیماری های باغات و  صیفی جات
 • آبیاری منظم باغات و نخیلات در ساعات خنک روز و انجام عملیات سمپاسی علیه کنه گرد آلود نخلیات در ساعات آرام روز
 • خودداری از سوزاندن کاه و کلش باقیمانده مزارع برداشت شده گندم به منظور حفظ رطوبت و مواد آلی خاک
 • قراردادن آب خنک و تمیز در دسترس دام های شیری و گوساله ها بمنظور کاهش استرس گرمایی
 • رنگ آمیزی کندوهای زنبور عسل با رنگ های سفید و استقرار کندوها در زیر سایه درختان
 • خنک سازی جایگاه دام شیری و پرورشی با ایجاد سایبان و استفاده از سیستم خنک کننده
 • تهویه رطوبت و تنظیم دمای گلخانه ها جهت جلوگیری از بیماری های قارچی
 • مبارزه با آفت مینوز مرکبات در سیتان و بلوچستان
 • هوادهی استخرهای پرورش ماهی

دانلود اپلیکیشن مشاوره رایگان کشاورزی

دالود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی،اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی


منبع : سازمان هواشناسی کشور
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۰۴/۱۸