کمبود عناصر و تغذیه گیاه توت فرنگی

در راستای برنامه کودی و آماده سازی بستر کشت توت فرنگی باید به حاصلخیزی خاک، محتویات مواد آلی و وضعیت کشت های گذشته توجه کرد. مواد غذایی نقش عمده ای در رشد و نمو گیاه به ویژه تولید گل و میو دارد، اندازه خوشه گل و تعداد فندقه در اثر تغذیه ضعیف کاهش پیدا می‌کند. گیاه از هر کدام از مواد غذایی به اندازه ای نیاز دارد.

توت فرنگی

توت فرنگی میوه نسبتا جدیدی است که 250 تا 300 سال پیش به شکل امروزی وجود نداشته است. در قرن چهاردهم در فرانسه بیشتر به دلیل موارد دارویی استفاده می‌شده است. در جنگل های شمال ایران توت فرنگی وحشی هنوز هم یافت می‌شود. اولین رقم اصلاح شده در زمان صدارت اتابک اعظم از فرانسه به ایران آمد که به نام توت فرنگی اتابکی معروف شده است. گیاه توت فرنگی دارای ساقه خزنده است که روی زمین می‌خوابد و ریشه تولید می‌کند.

توت فرنگی گیاهی علفی با ساقه های رونده یا استولون است. برگ‌ها سه برگچه خشن و کرک دار  و سبز تیره دارد که در برخی ارقام شفاف هستند. گل توت فرنگی دو جنسی است و بعد از تلقیح گلبرگها ریزش کرده و نهنج به تدریج رشد کرده و گوشتی شکل می‌شود و میوه به مرور زمان آبدار می‌شود و از حالت اسیدی به قندی تبدیل می‌شود.

انواع توت فرنگی ها

توت فرنگی دانه ریز و یا چهار فصل که دارای دانه های ریز و بسیار معطر است و در باغات کاشته می‌شود. توت فرنگی های دانه درشت که دارای دانه های درشت و آبدار هستند و در باغات و منازل کاشته می‌شوند. توت فرنگی های دانه درشت دو تیپ دارد: توت فرنگی دانه درشت یک فصل که در بهار میوه می‌دهد. توت فرنگی دانه درشت دو فصل که دو نوبت یکی در بهار و دیگری در تابستان میوه می‌دهد. سطح زیر کشت توت فرنگی در ایران حدود 2300 هکتار است که بیشترین سطح زیر کشت در استان کردستان وجود دارد.

تغذیه توت فرنگی

در راستای برنامه کودی و آماده سازی بستر کشت توت فرنگی باید به حاصلخیزی خاک، محتویات مواد آلی و وضعیت کشت های گذشته توجه کرد. مواد غذایی نقش عمده ای در رشد و نمو گیاه به ویژه تولید گل و میو دارد، اندازه خوشه گل و تعداد فندقه در اثر تغذیه ضعیف کاهش پیدا می‌کند. گیاه از هر کدام از مواد غذایی به اندازه ای نیاز دارد.

علائم کمبود مواد مغذی

تجزیه برگی یا مسمومیت یک ماده مغذی را در یک محصول تعیین می‌کند و راهنمای خوبی برای توسعه یا اصلاح برنامه های تغذیه ای به شمار می‌رود. این خدمات توسط شرکتهای آزمایشگاه‌های خاکشناسی ارائه می‌دهد. برای آنالیز کامل برگ 30 تا 40 نمونه از جوان ترین برگهای چندین بوته از یک رقم مشابه انتخاب می‌شود.

علائم کمبود نیتروژن در توت فرنگی

برگ گیاهان کوچک می‌ماند. برگ گیاهان از رنگ سبز به رنگ سفید یا زرد روشن تبدیل می‌شود. برگهای نابالغ و جوان به رنگ سبز تیره درآمده و میوه کاهش پیدا می‌کند. کاسه گل در اطراف میوه قرمز رنگ می‌شود.

کمبود ازت

کمبود ازت

کمبود ازت

کنترل

برای تعیین میزان ازت خاک بایستی آزمون خاک انجام شود. در اراضی با پوش پلی اتیلن یا نایلون سیاه مقدار 50 تا 100 کیلو گرم کود اوره هم زمان با آماده سازی زمین و در زمان گلدهی و رانر دهی از کودهای مایع حاوی ازت بالا استفاده می‌شود. در زمین های درون پوش از 400 تا 500 کیلو گرم اوره در سه نوبت در زمان آماده سازی زمین، آغاز گلدهی و رانر دهی استفاده می‌شود. در مواردی استفاده از 1.5 تن پوشال کاملا پوسیده ماکیان در زمان آماده سازی توصیه می‌شود.

علائم کمبود فسفر در گیاه توت فرنگی

تیره شدن بوته و کوچک ماندن اندازه برگ، سطح رویی برگها درخشندگی متالیک تیره پیدا می‌کند. در صورت قرمز ارغونی شدن سطح زیرین میوه و گل ها کوچکتر از اندازه عادی می‌شوند. تیره شدن، لاغر شدن و کاهش اندازه ریشه از دیگر علائم کمبود فسفر در توت فرنگی است.

کمبود فسفر

کنترل

بیشترین مقدار فسفر در ناحیه ریشه، قبل از نشا کاری در زمان آماده سازی زمین و آزمایش خاک 300 تا 500 کیلو گرم فسفات آمونیوم در هکتار توصیه می‌شود. در مراحل بعدی با مشاهده علائم کمبود فسفر از کودهای مایع با فسفر بالا استفاده می‌شود. همچنین در این زمان از کودهای کامل فسفر بالا مانند 10-52-10 به شکل همراه آبیاری استفاده می‌شود.

علائم کمبود پتاسیم در گیاه توت فرنگی

قهوه ای شدن برگهای بالغ و خشکیدن سطح رویی برگ، تغییر کیفیت میوه تحت تاثیر کمبود پتاسیم، میوه ها کاملا رنگ نمی‌گیرند و بافت میوه گوشتی شده و فاقد طعم است.

کمبود فسفر

کنترل

پتاسیم قبل از نشا و قبل از میوه دهی استفاده شود. هر یک از کودهای سولفات پتاسیم و نیترات پتاسیم قابل استفاده است. برای به کار بردن کودهای پتاسه باید از آزمون خاک استفاده شود. در زمانی که علائم کمبود پتاسیم دیده شد در زمان گلدهی و میوه دهی می‌توان از کودهای مایع دارای پتاس بالا استفاده می‌شود.

علائم کمبود کلسیم در توت فرنگی

سوختگی نوک برگهای نابالغ، سیاه شدن و باز ماندن از توسعه کامل نوک برگها، اسیدی شدن طعم میوه، کوتاه شدن، زبر شدن ریشه ها.

کمبود کلسیم

کمبود کلسیم

کنترل

pH یا اسیدیته خاک باید تعدیل شود. اوج ظهور علائم کمبود کلسیم در زمان میوه دهی است که در این زمان از کودهای کلسیم بالا مانند کلسی بر استفاده می‌شود.

علائم کمبود منیزیم در توت فرنگی

سوختگی حاشیه برگ به صورت زردی و قهوه ای شدن حاشیه سطح رویی برگ آغاز می‌شود که در نهایت مرکز برگ و در فضای بین رگبرگی پیشرفت می‌کند. بر خلاف کمبود پتاسیم دمبرگ ها کوتاه و قاعده برگ سبز و متورم می‌شود. میوه بوته های دارای کمبود منیزیم طبیعی به نظر می‌رسند ولی رنگشان روشن تر و بافتشان نرم تر می‌باشد.

کمبود منیزیم

کنترل

استفاده از کودهای پتاسیمی می‌تواند باعث کاهش جذب منیزیم توسط گیاه شود. می‌توان در زمان آماده سازی بستر از سولفات منیزیم به میزان 10 تا 35 کیلو گرم استفاده کرد. در طول فصل گلدهی و میوه دهی می‌توان از کودهای دارای عناصر ریز مغذی به شکل محلولپاشی استفاده کرد.

علائم کمبود روی در توت فرنگی

ایجاد هاله سفید رنگ دور حاشیه دندانه های پهنک برگهای جوان نا بالغ، زردی برگ و رگه های سبز رنگ، کاهش تعداد میوه و عادی بودن اندازه آنها.

کمبود روی

کنترل

استفاده از کودهایی مانند سولفات روی به میزان 30 تا 50 کیلو گرم در هکتار در زمان آماده سازی زمین توصیه می‌شود. در طول فصل گلدهی و میوه دهی می‌توان از محلولپاشی با کودهای مایع حاوی عناصر ریز مغذی استفاده کرد.

علائم کمبود منگنز در توت فرنگی

اولین علائم کمبود منگنز سبز کم رنگ تا زرد شدن برگهای جوان است. رنگ سبز برگ های توت فرنگی در نواحی سبز رنگ به تدریج از بین رفته و رگبرگ ها به صورت شبکه ای در می‌آیند. با پیشرفت کمبود رگبرگ های اصلی سبز تیره باقی مانده در حالیکه در فضای بین رگبرگ ها زرد می‌شود که در پی آن سوختگی حاشیه برگ و پیچ خوردگی حاشیه پهنک به طرف بالا را خواهیم داشت. نواحی سوخته شده به سوی مرکز برگ به صورت شعاعی در امتداد رگبرگ ها توسعه می‌یابد.

کمبود منگنزز

کنترل

در صورتی که در آزمون خاک نشان دهنده منگنز باشد، می‌تواند در زمان آماده سازی بستر در آبام از 10 تا 20 کیلو گرم سولفات منگنز استفاده کرد. در طول فصل در صورت مشاهده علائم کمبود این عنصر می‌تواند از کوهای مایع دارای عناصر ریز مغذی استفاده کرد.

علائم کمبود آهن در توت فرنگی

زردی عمومی و سبز شدن رگبرگ ها اولین علائم کمبود آهن است. زردی عمومی تا سفید شدن نوک برگ افزایش می‌یابد. پهنک برگ قهوه ای می‌شود. کیفیت و اندازه میوه چندان تغییری نمی‌کند.

کمبود آهن

کنترل

در توت فرنگی خاک های شور یا فاقد زه کشی مناسب و خاکهای آهکی یا دارای فسفات بالا این علائم بیشتر دیده می‌شود. در خاکهایی که از سولفات یا کلات آهن به میزان به میزان 10 تا 20 کیلو گرم در هکتار در زمان آماده سازی زمین استفاده کرد. در طول فصل هم اگر کمبود آهن مشاهده شد می‌توان از کودهای مایع دارای آهن به صورت محلول پاشی استفاده کرد.

روش کشت توت فرنگی

بیماری‌های توت فرنگی

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

دانلود اپلیکیشن امداد کشاورز

مشاوره رایگان کشاورزی، کشاورزی هوشمند، مشاوره تلفنی کشاورزی، آفت، بیماری، کود، بذر، سم، زراعت، باغداری، زنبورداری، دام، طیور، آبزیان، پرورش قارچ، ماشین آلات، خرید و فروش، محصولات و نهاده‌های کشاورزی، زعفران، پسته، گیاهان دارویی، گاو، گوسفند، میگو، مشاوره رایگان، کشاورزی نوین، کشاورزی آنلاین، کشاورزی مدرن، کارشناس کشاورزی، اخبار کشاورزی، دانلود اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکیشن کشاورزی، اپلیکشن آفات و بیماری‌ها، مشاوره رایگان با کارشناس کشاورزی، نرم افزار کشاورزی

منابع

توت فرنگی، سید حمیدرضا فرقانی، سید علی فرقانی-1388

راهنمای تغذیه توت فرنگی، محمد امان زاده، عارف گل محمدی-1389


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۰/۲۹