کاشت گیاه اندیو شیکوره

شیکوره یا آندیو بلژیکی یکی از سبزیجات فصل خنک است و بومی آسیا و یا اروپا است. بذر شیکوره 2 تا 3 هفته قبل از آخرین سرما در اخر زمستان تا اوایل بهار در باغچه کاشته می‌شود. دمای رشد شیکوره یا اندیو 7.5 تا 23 درجه سانتی گراد است. زمان برداشت محصول غده ای اندیو در پاییز تا زمستان است.

گیاه اندیو شیکوره

شیکوره یا آندیو بلژیکی یکی از سبزیجات فصل خنک است و بومی آسیا و یا اروپا است. بذر شیکوره 2 تا 3 هفته قبل از آخرین سرما در اخر زمستان تا اوایل بهار در باغچه کاشته می‌شود. دمای رشد شیکوره یا اندیو 7.5 تا 23 درجه سانتی گراد است. زمان برداشت محصول غده ای اندیو در پاییز تا زمستان است.

شیکوره

شیکوره

شیکوره: یک گیاه روزت سبز رنگ است که در سالاد استفاده می‌شود. از ریشه تازه یا خشک شده این گیاه درتهیه قهوه استفاده می‌شود.

اندیو بلژیکی: یکی از سبزیجاتی است به صورت رزت و به رنگ سبز روشن و رنگ پریده با برگهای در هم فشرده از رشد در بستر حاوی ماسه مرطوب و در تاریکی ایجاد می‌شود. این سبزی هم در سالاد کاربرد دارد و از رشد غده در محیط تاریک تولید می‌شود.

شیکوره(Cichorium intybus) برای تولید دو مرحله رشد دارد. اولین مرحله گیاهی روزت با ریشه غده ای تولید می‌شود و در مرحله دوم ریشه غده ای به صورت عمودی در ماسه مرطوب کاشته می‌شود و در محیط تاریک در طی 21 روز برگهای به هم پیچیده سبز روشنی شبیه کاهو تولید می‌کند.

محل مناسب برای کاشت شیکوره در فاز اول  

در محل با آفتاب کامل تا نیم سایه کاشه می‌شود. در خاک دارای مواد ارگانیک و کمپوست و با زه کشی خوب و بدن سنگ درشت قابل کشت است. pH لازم برای رشد شیکوره بین 5 تا 6.8 است. اندیو شیکوره گیاه فصل خنک و چند ساله است. بهترین زمان کشت بذر شیکوره در بهار و اوایل تابستان 2 تا 3 هفته قبل از آخرین سرما است. هوای خنک باعث تولید محصول شیرین تر می‌شود. عمق کشت بذر شیکوره حدود 1 سانتی متر است و حدود 5 سانتی متر باید بین گیاهان فاصله وجود داشته باشد. فاصله بین ردیف های کشت شیکوره حدود 60 تا 90 سانتی متر است. زمانی که گیاهچه ها به اندازه 10 سانتی متر رسیدند فاصله بین بوته ها باید به 15 تا 45 باشد. این زمانی است که می‌توان با تنک کردن گیاهان اضافه را حذف و استفاده کرد. ریشه های غده ای حدود 120 روز بعد از کشت قابل برداشت هستند.

برگ شیکوره

محل مناسب برای کاشت شیکوره در فاز دوم

از ارقام دارای عادت رشد با برگهای پیچیده استفاده کنید. بذرها 85 روز قبل از اولین یخبندان پاییزه کاشته شود. شیکوره به فصل رشد خنک و طولانی نیاز دارد. برای تولید بهتر از یک مالچ پلاستیکی سفید یا سیاه استفاده کنید.

برای تولید برگهای سفید شده کاهو مانند باید غده ها را از خاک خارج کرد و گیاه را از 5 سانتی سطح خاک قطع کرد. در یک مکان سر پوشیده و خنک و تاریک در بستر از ماسه یا پیت عمیق کاشته شود و فقط جوانه سبز روی خاک باشد. همواره رطوبت محیط را حفظ کنید و دمای محیط بین 15.5 تا 21.5 باشد. همچنین روی گیاه را با پارچه یا جعبه تاریک کنید. 3 تا 4 هفته بعد از کشت محصول جدید آماده برداشت می‌شود.

اندیو بلژیکی

محیط کشت اندیو

شرایط نگهداری شیکوره

همواره رطوبت را حفظ کنید و به بستر کشت مقداری کمپوست اضافه کنید. این گیاه با توجه به محل تولید داخل سالن آفات زیادی ندارد.

برداشت محصول اندیو شیکوره

محصول غده ای 85 تا 100 روز بعد از کشت بذر تولید می‌شود. ولی اندیو پلژیکی(محصول برگی سفید شده) به 3 تا 4 هفته زمان بعد از کاشت غده نیاز دارد. این محصول برای اینکه سبز روشن شود باید در تاریکی قرار بگیرد. برای برداشت زمانیکه طول محصول به 12.5 تا 15 و قطر آن به 7.5 تا 10 سانتی متر رسید باید از 2 سانتی بالای خاک برداشت شود.

منبع 

https://harvesttotable.com/how_to_grow_chicory_belgian_en/

 


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۵/۱۳