کاشت پیاز گلهای بهاری در پاییز

پیازهایی که در پاییز کاشته می‌شود در بهار گل می‌دهند. پاییز بهترین زمان برای کاشت پیاز گلها است. انواعی از گلهای پیازی که در پاییز کاشته می‌شوند شامل لاله، دافودیل، زعفران، سنبل قابل کشت در این زمان هستند.

کاشت پیاز گلهای بهاری در پاییز

پیازهایی که در پاییز کاشته می‌شود در بهار گل می‌دهند. پاییز بهترین زمان برای کاشت پیاز گلها است. انواعی از گلهای پیازی که در پاییز کاشته می‌شوند شامل لاله، دافودیل، زعفران، سنبل قابل کشت در این زمان هستند.

زمان کشت پیازهای پاییزه

زمان مناسب برای کشت این پیازها اواخر شهریور تا اواسط آبان در مناطق شمالی و قبل از شروع یخبندان است. البته به استثنای لاله که می‌توانید تا جایی که می‌شود دیرتر بکارید. در مناطق جنوبی که ممکن است یخبندان شدیدی نداشته باشند اوایل آبان زمان مناسب کشت پیازها است. حتی می‌توان کشت را تا آخر آذر ماه هم به تاخیر انداخت. در مناطق خیلی گرمتر جنوبی ممکن است پیازها نیاز به پیش سرمادهی داشته باشند. اغلب پیازهای بهار گلده به 12 تا 16 هفته سرمادهی مرطوب در دماهای 4.5 تا 10 درجه سانتی گراد در بستر کشت مرطوب و در یخچال نیاز دارد. همچنین در مناطق گرم فقط یک نوبت گلدهی داریم و در برخی مناطق ممکن است تا دو مرتبه هم گلدهی داشته باشیم. گلهای پیازی دیگر مانند دافودیل مانند یک گیاه چند ساله هستند.

بعد از تهیه پیازها به سرعت کاشته شوند یا در محل تاریک، سرد و خشک در دامنه دمایی بین 15.5 تا 18.3 درجه سانتی گراد نگهداری شود.

دافودیل

دافودیل

پیاز دافودیل

نرگس(Jonquils )

نرگس

پیاز نرگس

زعفران

زعفران

پیاز زعفران

گلوله برفی(Snowdrop )

برفی

پیاز برفی

سنبل

سنبل

پیاز سنبل

لاله

پیاز لاله

زنبق

زنبق

پیاز زنبق

گلایل

پیاز گلایل

زمان گلدهی گلهای پیازی

گلهایی که در اوایل بهار شکوفا می‌شوند: برفی، لاله، زعفران, سنبل

گلهایی که در اواسط بهار شکوفا می‌شوند: دافونیل، نرگس، زنگوله ای، لاله میان بهاره، ایمپیشن

گلهایی که در اواخر بهار شکوفا می‌شوند: لاله های دیر گل، لیلیوم، زنبق، پیاز زینتی

زمانبندی گلدهی گلهای پیازی

راهنمایی های لازم برای کاشت پیازها

انتخاب مکانی که در بهار نسبتا آفتابی باشد. پیازها برای رشد به خاک با زهکشی مناسب نیاز دارند تا نپوسند. قبل از کاشت روی خاک چند سانتی متر از کمپوست یا مواد ارگانیک مانند کود برگ ریخته شود تا از نظر تغذیه و زه کشی مناسب باشد به خصوص در خاکهای رسی. جای مناسب برای گیاهان پیازی نزدیک نرده ها، صندوق پستی، یا کنار صخره ها در فضای سبز است.

عمق کاشت این پیازها سه برابر قطر پیازها است. عمق مناسب برای پیازهای کوچکی مانند برفی، زعفران  و سنبل حدود 10 تا 15 سانتی متر کافی است و عمق مناسب برای کاشت پیازهای درشت تر مانند لاله، دافودیل حدود 20 سانتی متر است.

برای آسان تر شدن کاشت می‌توانید از ابزاری به نام پیازکار یا یک بیلچه استفاده کنید. پیازهای ریزتر را در جلوی نرده ها بکارید. برای داشتن منظره زیباتر و طبیعی تر بهتر است پیازها را به صورت تصادفی بکارید. بعد از کشت بهتر است از کودهای کم نیتروژن مانند npk9-6-6 استفاده کنید. اگر خاک شما شنی است پیازها کمی عمیق تر و در خاکهای رسی کمی سطحی تر کاشته شوند. بعد از کاشت می‌توانید از خاکستر چوب برای تامین کلسیم و پتاسیم استفاده کنید. برای جلوگیری از رویش ععلفهای هرز از مالچ روی بستر کشت استفاده کنید. اگر در باغ موش صحرایی یا سنجاب دارید پیازها را در باکس چوبی که روی آنها سیم دارد بکارید. در زمان کشت به زمان گلدهی در اول بهار، اواسط بهار و اواخر بهار توجه کنید.

منابع

https://www.almanac.com/bulbs-plant-fall


منبع : https://www.almanac.com/bulbs-plant-fall
تاریخ مطلب : ۱۳۹۹/۰۷/۱۲