مبارزه با آفات مهم کدو

کدو خورشتی یکی از سبزیجات میوه ای و تابستانه است که در فصل گرم در بسیاری از مناطق کشور کاشته می‌شود البته در مناطق گرمسیر در فصل پاییز و زمستان هم کاشته می‌شود. آفات مشترکی با سایر گیاهان جالیزی دارد که از مهم ترین آنها عبارتند از:

مبارزه با آفات مهم کدو

کنه تارتن دو نقطه ای

کنه تارتن دو نقطه ای آفتی گیاه خوار است که در ابتدای فصل روی علف های هرز فعالیت کرده با گرم شدن هوه به روی گیاه اصلی منتقل می‌شود تخم ریزی در پشت برگ انجام می‌شود. فعالیت و خسارت شدید این آفت با گرم شدن هوا و کاهش رطوبت نسبی روی گیاه میزبان دیده می‌شود. این کنه ضمن ایجاد خسارت مستقیم از طریق کاهش رطوبت نسبی روی گیاه میزبان دیده می شود. این کنه ضمن ایجاد خسارت مستقیم از طریق برگ ریزی گیاه از طریق کاهش فتوسنتز و تعرق گیاه منجر به خسارت غیر مستقیم هم میشود به دلیل مصرف کلروفیل توسط این کنه به تدریج فتوسنتز گیاه کاهش یافته و در نهایت محصول کمتر تولید می شود. اثرات فعالیت شدید آفت به صورت تارهای عنکبوتی فراوان در سطح برگ دیده می شود تارهای ایجاد شده باعث جذب گرد و خاک شده و از دورنمای سبز برگ به نمایی گرد و خاک گرفته تبدیل می شود. جمعیت این کنه به دلیل نمو سریع دوره رشد کوتاه و نرخ تولید مثل بالا خیلی سریع به آستانه زیان اقتصادی رسیده و کیفیت گیاه را کاهش می دهد.

کنه تارتن دو نقطه ای

کنترل

کنترل بیولوژیک با استفاده از کنه شکارگر بالتوری و کفشدوزک مبارزه با علف های هرز از آنجایی که این آفت در شرایطی که رطوبت کم باشد و گرد و غبار به برگ ها چسبیده باشد به سرعت تکثیر می یابد لذا شستشوی برگ درچند نوبت می تواند روش موثر و کم هزینه باشد. افزودن عصاره گیاهی پالیزین به میزان یک در هزار در آب شستشو اثر بخشی آن را بهتر می کند کنترل شیمیایی با استفاده از کنه کش های نئورون، پروپارژیت، آبامکتین و اورتوس در دزهای توصیه شده.

آفت شته جالیز

شته های ماده بیضی شکل بی بال و به رنگ زرد مایل به سبز یا قهوه ای تیره است. شته ها زمستان را معمولا به صورت حشره کامل لارو یا تخم در روی برگ علف های هرز می‌گذرانند. شروع فعالیت شته با ظهور برگ های اصلی گیاه همزمانی دارد در این موقع بوته های آلوده به شته تنها در حاشیه مزرعه دیده می‌شود. ولی به تدریج به تمام سطح مزرعه گسترش پیدا می‌کنند. شته جالیز در زیر برگ مستقر شده و بعد تمام گیاه را اشغال می‌کند و با مکیدن شیره نباتی گیاه یا ضعیف کرده و برگها دچار پیچیدگی شده و باردهی کمتر می‌شود. در اثر فعالیت تعداد بالای این آفت عسلک فراوان تولید شده و سبب خشک شدن کل گیاه می‌شود. شته ها در هوای گرم و مرطوب سریع تر زاد و ولد می‌کنند و در دمای بیشتر از 25 درجه سانتی شدت و سرعت تکثیر شته ها کمتر می‌شود. در دو موقع جمعیت شته ها به اوج خود می‌رسد یکی در بهار قبل از شروع گرمای زیاد و یکی هم در آخر تابستان که گرمای هوا به کمتر از 25 درجه سانتی گراد برسد.

شته جالیز

روش های کنترل آفت شته جالیز

از چند سم شته کش مانند پریمور، مالاتیون و کونفیدور در دزهای توصیه شده و استفاده از دشمنان طبیعی مانند چهار گونه کفشدوزک، دو گونه سن شکارگر یا زنبور پارازیتوئید می‌تواند استفاده کرد.

کک چلیپائیان

سوسک های کوچک به طول 1.5 تا 2 میلی متر و تخم مرغی شکل به رنگ سیاه، براق که روی بالهای جلویی خطوط نقطه چین موازی وجود دارد. بیشترین صدمه و خسارت این آفت در مرحله 2 تا 4 برگی گیاه می‌باشد و بعد از مرحله 8 برگی به علت خشبی شدن برگ ها خسارت آفت اهمیت اقتصادی ندارد. لاروها از ریشه گیاه تغذیه می‌کنند و خسارت قابل توجهی ندارد ولی حشرات کامل که از برگها و در سطح برگها سوراخ های گرد و نا منظمی ایجاد می‌کنند و در تراکم بالا این سوراخ ها به هم متصل شده و خسارت وارد می‌کنند.

زمستان گذرانی آفت به صورت حشره کامل در زیر گیاهان خشکیده حتی داخل خاک بوده ظهور حشرات کامل از اواسط فروردین ماه شروع می‌شود.

کک چلیپاییان

کنترل کک چلیپائیان

شخم پاییزه پس از برداشت محصول، جلوگیری از انجام کشت متوالی چغندر قند در یک زمین، از بین بردن علف های هرز، آبیاری مرتب زراعت، تقویت گیاه با کودهای حیوانی و شیمیایی، کنترل شیمیایی در صورتیکه بیش از  درصد برگها آلوده به علائم خسارت زا باشد با استفاده از سمومی مانند مالاتیون یا فوزالون در دزهای توصیه شده.

بید کلم

لاروها پس از خروج از تخم رگ برگ های اصلی برگهای اصلی را سوراخ کرده و یا اینکه در سطح زیرین برگها به تغذیه مشغول می‌شوند. در حملات شدید بوته های جوان ممکن است از بین بروند.

روزها در زیر برگها مخفی و شب ها فعالیت می‌کنند. بعد از پروازهای کوتاه و جفت گیری در زیر سطح برگها  تخم گذاشته و تعداد  150 تا 300 تخم در دسته های 3 تا 6 تایی می گذارند. در شرایط مساعد 3 تا 4 روز بعد تخم ها باز می‌شوند و لاروهای ریز در زیر برگ از پارانشیم برگ تغذیه کرده و لاروهای درشت برگها را سوراخ سوراخ کرده و لارو سن آخر پیله تنیده و در سطح پشت برگ ها تبدیل به شفیره می‌شوند.

بید کلم

کنترل بید کلم

کنترل بیولوژیک با استفاده از زنبورهای پارازیتوئید لارو- کنترل شیمیایی با استفاده از یکی از سموم فسفره مانند زولون.

منبع 

آفات مهم کدو- مریم فروزان-1398


منبع : امداد کشاورز
تاریخ مطلب : ۱۳۹۸/۱۲/۱۲