فصل پیوندزنی

زمان مناسب برای پیوند زدن، زمانی است كه گیاه در دوره فعالیت بوده و شیره نباتی در جریان باشد. بنابراین از نظر علمی، در هر موقع از سال به استثنای موقعی كه گیاه در دوره استراحت به سر برده و شیره نباتی راكد می­گردد، می­توان عمل پیوند را انجام داد.

زمان مناسب برای پیوند زدن، زمانی است كه گیاه در دوره فعالیت بوده و شیره نباتی در جریان باشد. بنابراین از نظر علمی، در هر موقع از سال به استثنای موقعی كه گیاه در دوره استراحت به سر برده و شیره نباتی راكد می­گردد، می­توان عمل پیوند را انجام داد.

این نظریه در عمل به اشكالاتی بر می­خورد كه عملا بازه زمانی پیوند زدن را محدود می­كند:

  1.  مقدار زیاد شیره نباتی، مانع ایجاد تماس بین پیوندك و پایه در ناحیه طبقه مولده و جوش خوردن آنها با یكدیگر می­شود و به اصطلاح  باغبانان، پیوندك در شیره نباتی خفه می­گردد.
  2. حرارت زیاد باعث تبخیر فوق­العاده پیوندك شده و قبل از آنكه سلول­های طبقه مولده یكی گردند و شیره نباتی كافی به پیوندك برسد، گرما پیوندك را خشك نموده و از بین می­برد.
  3.     سرمای زمستان و یخبندان  و بطور كلی، دمای كمتر از 10 درجه در هوای اطراف پیوندك نیز، مانع فعالیت سلول­های نامبرده گردیده و جوش خوردن پیوند را غیر ممكن می­سازد.

بنابر آنچه گفته شد عملاً در دو فصل بطور حتم می توان گیاهان را پیوند زد؛ یكی در فصل بهار، پس از بیدار شدن پایه و قبل از آن كه شدت جریان شیره نباتی زیاد شود یا سرمای اول بهار مانع فعالیت سلول­های قسمت هوایی گیاه گردد، و دیگری در اواخر تابستان و یا اوایل پائیز (بسته به نوع درخت) كه جریان شیره نباتی تا اندازه­ای كند شده  و سرمای زمستانی نیز هنوز فرا نرسیده است. بدیهی است كه هرگاه گرمای هوای محل اجازه دهد، یا بتوان با وسایل مناسبی، از اثر سوء گرمای تابستان جلوگیری نمود، می­توان درفصل نامبرده نیز عمل پیوند را انجام داد.